به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

کارگرساده وسالن کار تمام وقت آراسته،باصبحانه،نهار،شام،جای خواب (حقوق عالی)جهت فست فودبشکه (ستارخان)

09123891146

آگهی های مرتبط

سالن کار - کانترکار

سالن کار - کانترکار

آشپز و مشاغل مرتبط