به اشتراک بگذارید

تهران / تهرانپارس

به تعدادی چرخکار ماهر برای تولید دامن و شلوار زنانه نیازمندیم
با درآمد مکفی/محدوده خاک سفید

09388570352

آگهی های مرتبط

استخدام چرخکار ماهر

استخدام چرخکار ماهر

خیاط و مشاغل مرتبط