به اشتراک بگذارید

تهران / تهرانپارس

به تعدادی چرخکار ماهر برای تولید دامن و شلوار زنانه نیازمندیم
با درآمد مکفی/محدوده خاک سفید

09388570352

آگهی های مرتبط

تعدادی چرخکار ماهر و نیمه ماهر خانم

تعدادی چرخکار ماهر و نیمه ماهر خانم

خیاط و مشاغل مرتبط