بازگشت

استخدام / کارمند

دیپلم فوق دیپلم الکترونیک برق

به اشتراک بگذارید

تهران / جمهوری

یک فروشگاه اینترنتی قطعات الکترونیک جهت انجام امور انبار نیازمند همکار آقا (دیپلم، فوق دیپلم الکترونیک/برق) آشنا به قطعات الکترونیک دارد.
حقوق و بیمه مطابق قانون وزارت کار، صبحانه و ناهار
ساعات کار از 8 تا 18 ( هر روز 2 ساعت اضافه کاری اجباری )
شماره تماس: 02166767986 داخلی 111

02166767986

آگهی های مرتبط

کارشناس فروش خانم و آقا

کارشناس فروش خانم و آقا

کارمند