بازگشت

کسب و کار، صنعت / مزایده - مناقصه

آگهی اجاره پمپ انتقال بتون دکل 36 متری

به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

آگهی اجاره پمپ انتقال بتون دکل 36 متری شرکت تهران بتون (سهامی خاص) در نظر دارد جهت افزایش ظرفیت تولید و خدمات رسانی بیشتر به مشتریان یکدستگاه پمپ انتقال بتون 36 متری اجاره نماید. از پیشنهاد دهندگان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به آدرس ذیل مراجعه نمایند. آدرس : کیلومتر 80 اتوبان تهران قزوین شرکت سیمان آبیک واحد حراست تلفن تماس : 71 و 02645382570 آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه و پیشنهاد مالی روز دوشنبه مورخ 10 / 6 / 1399 هیات مدیره شرکت تهران بتون

آگهی های مرتبط

واگذاری ارائه خدمات پاسخگویی بخشی از مرکز تماس

واگذاری ارائه خدمات پاسخگویی بخشی از مرکز تماس

مزایده - مناقصه