به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

سالن کار/ویتر/کاپیتان اردر کانترکار (خانم و آقا) بیمه صبحانه،ناهار،شام،اسکان(رایگان) 8و

09120204874

22037267

آگهی های مرتبط

استخدام سالن کار ویتر کاپیتان اردر

استخدام سالن کار ویتر کاپیتان اردر

آشپز و مشاغل مرتبط