بازگشت

استخدام / مدیر

مجموعه ای معتبر درصنعت غذایی

به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

مجموعه ای معتبر درصنعت غذایی مدیر شعبه (آقا) با سابقه کار مرتبط hr@barooj.net

آگهی های مرتبط

استخدام سرپرست تولید

استخدام سرپرست تولید

مدیر