به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

شرکت معتبر در کهریزک تعدادی جوشکار CO2 و آرگون (شیفت شب) نیازمنداست
(داخلی 4 ) 56546704

56546704

آگهی های مرتبط

استخدام اپراتور CNC

استخدام اپراتور CNC

کارگر ماهر