به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

آبدارچی و خدمات خانم و آقا جهت شعبات بانک و زیرمجموعه حقوق تا 5 / 3 میلیون + بیمه
65823703 و 66470314

66470314

آگهی های مرتبط

استخدام ظرفشوی وکارگر ساده کافی شاپ

استخدام ظرفشوی وکارگر ساده کافی شاپ

کارگر ساده