به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

وردست قیچی کار جهت کار در کارگاه مانتو و پالتو نیازمندیم
(حداقل دیپلم )
66405260 ــ 021
09029476615

09029476615

66405260

آگهی های مرتبط

خیاط چرخکار

خیاط چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط