بازگشت

استخدام / کارگر ساده

نیروی خدماتی آقا با جای خواب

به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

نیروی خدماتی آقا با حقوق مکفی و جای خواب
(محل کار صادقیه)
44023610 ــ 021

44023610

آگهی های مرتبط

استخدام کارگر ساده و ماهر آشپزخانه

استخدام کارگر ساده و ماهر آشپزخانه

کارگر ساده