به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

تخته کار ماهر
جهت کار در کبابی
محدوده نیاوران

09122395367

آگهی های مرتبط

استخدام تخته کار ماهر در رستوران باباخانی محدوده شریعتی

استخدام تخته کار ماهر در رستوران باباخانی محدوده شریعتی

آشپز و مشاغل مرتبط