بازگشت

استخدام / تعمیرکار

صافکار - نقاش - مکانیک

به اشتراک بگذارید

تهران / فرحزاد

به تعدادی صافکار ، نقاش ،مکانیک ، باطریساز

مــــاهر

نیــــازمندیم

******** حقـــــــــــوق بـــــالا ********

09122165624
یادگار امام شمال ایثار جنوب
بن بست ایثار،تعمیرگاه امدادخودرو

09122165624

آگهی های مرتبط

استخدام صافکار

استخدام صافکار

تعمیرکار