به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

زیگزاک دوز مسلط به میاندوز ، بخارکار و بسته بند جهت کار در تریکو زنانه نیازمندیم
66401063 ــ 021

66401063

آگهی های مرتبط

استخدام چرخکار

استخدام چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام خیاط چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام مزدی دوز لباس کار

خیاط و مشاغل مرتبط