به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

به یک نفر آشپز جهت رستوران محدوده جنت آباد نیازمندیم

09123201490

آگهی های مرتبط

آشپز آشنا به تخته کاری

آشپز آشنا به تخته کاری

آشپز و مشاغل مرتبط

کمک آشپز نیازمندیم

آشپز و مشاغل مرتبط

استخدام سالن کار

آشپز و مشاغل مرتبط