covid-19

کرونا، ویروسی که با جهش عصیانگر شد

کرونا، ویروسی که با جهش عصیانگر شد

ali jafari در علمی
1399/5/3

اتحادیه اروپا استفاده از رمدسیویر برای درمان کرونا را آزاد اعلام کرد

اتحادیه اروپا استفاده از رمدسیویر برای درمان کرونا را آزاد اعلام کرد

H@Di در سلامتی
1399/5/3

آیا موج دوم ویروس کرونا و جهش ثانویه، سرایت ویروس را قدرتمند تر کرده است؟

آیا موج دوم ویروس کرونا و جهش ثانویه، سرایت ویروس را قدرتمند تر کرده است؟

ali jafari در علمی
1399/5/3

سرخک، سرخچه، اوریون، واکسن های سه گانه MMR که می‌تواند باعث کاهش عوارض کووید ۱۹ شود.

سرخک، سرخچه، اوریون، واکسن های سه گانه MMR که می‌تواند باعث کاهش عوارض کووید ۱۹ شود.

ali jafari در علمی
1399/5/3
تعداد 4